[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V66

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nội dung phiên bản V66 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Tranh tài trong kỳ Đại Hội Tỷ Võ kỳ XV
    • Xem tường thuật trực tiếp
    • Tham gia chương trình CSM Talk để cùng nhau bàn luận và "chém gió"
    • Tất cả hướng dẫn có ở tại đây
  • Thành Tương Dương kênh 2 không thể PK toàn thể
  • Ra mắt vũ khí Thần Khuyển trong hoạt động thường niên
  • Giới thiệu tính năng Cửu Âm Chân Kinh (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 18/01/2013 - 24/01/2013:

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top