[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V68

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V68 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

 • Tranh tài trong kỳ Đại Hội Tỷ Võ XVI (chi tiết)
  • Xem tường thuật trực tiếp
  • Tham gia chương trình CSM Talk để cùng nhau bàn luận và "chém gió"
  • Tất cả hướng dẫn có ở tại đây
 • Thay đổi thời gian tham gia liên đấu liên server
  • Từ 9:00 đến 12:00
  • Từ 14:00 đến 17:00
  • Từ 22:30 đến 23:30
  • Từ 01:00 đến 03:00
 • Hoạt động thường niên
  • Vật phẩm mới Đá Kích Hoạt Thần Khuyển
  • Mở chức năng kích hoạt thần khuyển
 • Ra mắt tính năng mới Thập Bát Đồng Nhân Ải (bài hướng dẫn)
 • Thay đổi biểu tượng chat mới trong Võ Lâm Chi Mộng
 • Cập nhật thêm vật phẩm tại cửa hàng nguyên bảo
  • Vé Thái Hư Cổ
  • Tàng Kinh Quyển
  • Bí Kíp Phi Long
  • Dịch Cân Đơn

Sự kiện cho tuần 1/02/2013 - 7/02/2013:

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top