[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V71

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V71 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Đại Hội Tỷ Võ kỳ XVII sẽ được tổ chức thi đấu lại từ vòng 1/32
    • Thời gian thi đấu: Từ 20h00 - 22h30 ngày 22/02/2013
  • Gói quà mới (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 22/02/2013 - 28/02/2013:

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top