[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V74

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V74 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

 • Tranh tài trong kỳ Đại Hội Tỷ Võ XIX (cập nhật sau)
  • Xem tường thuật trực tiếp
  • Tham gia chương trình CSM Talk để cùng nhau bàn luận và "chém gió"
  • Tất cả hướng dẫn có ở tại đây
 • Sự kiện Nạp ZingXu Trực Tuyến - Nhận Quà Xao Xuyến (chi tiết)
 • Cập nhật thêm công thức đổi trong hoạt động thường niên
 • Tính năng mới Ngũ Hình Quyền (cập nhật sau)
 • Tính năng mới Ngũ Hành Nhẫn (cập nhật sau)
 • Gói quà mới (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 15/03/2013 - 21/03/2013:

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top