[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V75

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V75 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Sự kiện Nạp ZingXu Trực Tuyến - Nhận Quà Xao Xuyến (Đợt 2) (chi tiết)
  • Tính năng Chiến Kỳ (cập nhật sau)
  • Cập nhật mới gói quà Tân Thủ Võ Lâm
  • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt (chi tiết)
  • Gói quà mới (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 22/03/2013 - 28/03/2013:

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top