[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V77

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V77 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Chào đón Phiên Bản Mới " Đế Vương Giáng Thế " với rất nhiều tính năng và bản đồ mới sẽ được giới thiệu đến các quý Nhân Sĩ trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.
  • Cập nhật bảng auto mới trong game có thể tự sử dụng kinh nghiệm x10, x5 và x2.
  • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt (chi tiết)
  • Gói quà mới (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 05/04/2013 - 11/04/2013:

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top