[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V79

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V79 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Nạp ATM trực tiệp - Nhận quà liên tiếp (chi tiết)
  • Hệ thống Mỹ Nhân (chi tiết)
  • Bản đồ Cổ Mộ Mật Thất tầng 4 (thử nghiệm, giới hạn cấp 105 trở lên). Mỗi lần vào CMT 4 cần Vé Vào Cổ Mộ bán tại cửa hàng giá 10 vàng.
  • Vào Cổ Mộ Mật Thất 3 tốn 200.000 đồng/lượt
  • Trang bị Hiền Viên Bội Kiếm (chi tiết)
  • Hệ thống Huân Chương (chi tiết)
  • Điều chỉnh shop Chiến Trường
  • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt (chi tiết)
  • Gói quà mới (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 19/04/2013 - 25/04/2013:

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top