[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V83

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V83 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

 • [Chương trình] Nạp ATM - Vào Game Nhận Quà (chi tiết)
 • [Vật phẩm mới] Huy Chương Liên Server
 • [Vật phẩm mới] Thẻ Rút Bồ Đề
 • [Vật phẩm mới] Thẻ Chế Tạo Đan Điền - Thần
 • Thêm công thức đổi Hiền Viên Bội Kiếm (10 sao)
 • Thêm công thức đổi Hiền Viên Thần Giáp (10 sao)
 • [Hoạt động Thường Niên] Thêm công thức đổi Đá Kích Hoạt Thần Khuyển
 • [Hoạt động Thường Niên] Điều chỉnh công thức đổi Hổ Dực
 • [Điều chỉnh] Phó bản Thiên Quan thêm phần thưởng Hộp Trang Điểm*2 (khóa) khi hoàn thành
 • [Điều chỉnh] Không thể khắc chiến văn trang bị cấp dưới 80
 • [Điều chỉnh] Không thể li dị khi khóa rương trong tính năng phu thê
 • [Điều chỉnh] Sau khi thoát game hệ thống khóa rương sẽ tự động khóa
 • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 17/05/2013 - 23/05/2013:

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top