[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V86

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V86 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • [Trang bị mới] Ra mắt Hiên Viên Giới Chỉ (chi tiết)
  • [Tính năng mới] Kích hoạt thuộc tính ẩn Bát Quái Chưởng
  • [Tính năng mới] Kích hoạt thuộc tính cao của Bát Quái Chưởng và Đan Điền
  • [Hoạt động thường niên] Tách ra những hoạt động nhỏ
  • [Hệ thống mỹ nhân] Ra mắt mỹ nhân Vương Ngữ Yên
  • Gói quà mới (chi tiết)
  • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 07/06/2013 - 13/06/2013

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top