[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V87

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V87 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

 • [Sự kiện] Nạp ATM – Nhận Ngay Quà Khủng (chi tiết)
 • [Hệ thống mới] Kích hoạt thuộc tính
  • Đan điền (cao)
  • Bát Quái (Ẩn và Cao)
 • [Hoạt động thường niên]
  • Công thức đổi Mảnh Bí Kíp Bát Quái (Thượng)
  • Công thức đổi Mảnh Bí Kíp Bát Quái (Hạ)
  • Công thức đổi Bát Quái Thần Đơn (Cao)
  • Công thức đổi Đan Điền Thần Đơn (Cao)
 • Gói quà mới (chi tiết)
 • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 14/06/2013 - 20/06/2013

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top