[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V91

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V91 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

 • [Trang Bị Chiến Trường] Cập nhật:
  • 2 Vũ Khí Thú Cưỡi (giá 35k điểm tích lũy)
  • Vũ Khí 4 môn phái (giá 40k điểm tích lũy)
 • [Hoạt Động Thường Niên] Thêm 3 công thức mới cho Ngọc cấp 10
 •  

 • [Hoạt Động Liên Máy Chủ] Thêm 2 công thức mới
 •  

 • [Kích Hoạt Thuộc Tính] Thêm 3 công thức mới
 •  

 • [Tính Năng Mới] Nhiệm vụ thích khách (cập nhật sau)
 • Gói quà mới (chi tiết)
 • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 12/07/2013 - 18/07/2013

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top