[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V92

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V92 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

 • Tranh tài trong kỳ Đại Hội Tỷ Võ XXVI (cập nhật sau)
  • Vòng loại được sử dụng Hiên Viên Thần Kiếm
  • Quan chiến giới hạn 20 người xem (lực chiến lớn hơn 100.000 điểm)
 • [Cửa hàng Ngự Sử] Cập nhật:
  • Bán Cháo Lạp Bát với giá 60.000 đồng.
 • [Tính năng mới] Hệ thống Thái Huyền Thần Công
 • [Vật phẩm mới] Thần Ấn - 7 ngày
 • [Gói quà mới] (chi tiết)
 • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 19/07/2013 - 25/07/2013

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top