[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V93

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V93 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • [Cập nhật] Vật phẩm mới: Thần Ấn - 7 ngày
  • [Võ Lâm Thần Binh] Cập nhật:
    • Bán đá Tẩy Luyện Linh Hóa giá 38 vàng.
  • [Gói quà mới] (chi tiết)
  • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 26/07/2013 - 01/08/2013

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top