[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V94

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V94 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Tranh tài trong kỳ Đại Hội Tỷ Võ XXVII (chi tiết)
    • Vòng loại được sử dụng Hiên Viên Thần Kiếm
    • Quan chiến giới hạn 20 người xem (lực chiến lớn hơn 100.000 điểm)
  • [Tích Lũy Đăng Nhập] Điều chỉnh phần thưởng:
  • [Điều chỉnh] Hoạt động Bảo Rương Cổ Xưa (chi tiết)
  • [Gói quà mới] (chi tiết)
  • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 02/08/2013 - 08/08/2013

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top