[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V96

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V96 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Tranh tài trong kỳ Đại Hội Tỷ Võ XXVIII (chi tiết)
    • Quan chiến giới hạn 20 người xem (lực chiến lớn hơn 100.000 điểm)
  • [ATM] Chào đón sự kiện Nạp ATM - Nhận Ngay Quà Khủng (chi tiết)
  • [Thường niên] Công thức kích hoạt Giáng Long Cao Cấp
  • [Gói quà mới] (chi tiết)
  • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 16/08/2013 - 22/08/2013

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top