[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V98

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V98 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Tranh tài trong kỳ Đại Hội Tỷ Võ XXIX (chi tiết)
    • Quan chiến giới hạn 20 người xem (lực chiến lớn hơn 100.000 điểm)
  • [Vật phẩm mới] Pháo Hoa Quốc Khánh: sau khi sử dụng trong vòng 3 phút sẽ tăng 300% tấn công (không thể sử dụng trong Liên Server)
  • [Công thức đổi] Thêm công thức đổi trong hoạt động 3
  • [Vũ khí mới] Phá Thiên Nhẫn trong hoạt động Võ Lâm Thần Binh
  • [Gói quà mới] (chi tiết)
  • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 30/08/2013 - 05/09/2013

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top