[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V99

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V99 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

 • [Điều Chỉnh]
  • Không cho đặt Tự Đánh vào ô phím tắt
  • Kênh 2 PK Toàn

   

 • [Vật Phẩm Mới] Bùa Cường Hóa Phá Thiên Nhẫn
 •  

 • Huân Chương Hoàng Kim: Có thể dùng Hiên Viên Cường Hóa Phù để nâng cấp 100% thành công.
 •  

 • Nhiệm vụ Thích Khách: Lệnh Bài Hồi Sinh có thể hồi sinh sau khi bị Thích Khách đánh.
 •  

 • Cập Nhật Tiền Trang Ngầm (Cửa Hàng Thích Khách) các vật phẩm.
 • [Gói quà mới] (chi tiết)
 • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 06/09/2013 - 12/09/2013

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top