[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V342

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V342 - Xưng Hùng Thiên Hạ với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 04/05/2018 đến hết ngày 10/05/2018 gồm những nội dung chính sau đây.

CHUỖI SỰ KIỆN V342 - XƯNG HÙNG THIÊN HẠ

[Mới] Hoạt Động - Ưu Đãi Phiên Bản

Thời Gian
 • Hoạt động diễn ra từ 00:00 ngày 04/05/2018 đến 23:59 ngày 10/05/2018.
Nội Dung
 • Quý Nhân sĩ tích lũy mỗi ngày 500 Vàng - liên tục trong 7 ngày sẽ nhận được 3.000.000 Vé Vàng.
 • Lưu ý: Các Nhân sĩ vui lòng nạp liên tục để nhận được phần thưởng.

[Mở] Hoạt Động - Chào Mừng & Gắn Kết

Thời Gian
 • Hoạt động diễn ra từ 00:00 ngày 04/05/2018 đến 23:59 ngày 10/05/2018.
Nội Dung
  • Tích lũy đủ 500 Vàng mỗi ngày - liên tục 2 ngày sẽ nhận được Gói Quà Chào Mừng (Khóa).
  • Tích lũy đủ 500 Vàng mỗi ngày -  liên tục 5 ngày thì sẽ nhận được Gói Quà Gắn Kết (Khóa).
Gói Quà Chào MừngGói Quà Gắn Kết
Mở ra nhận được các vật phẩm sau: Mở ra nhận được các vật phẩm sau:
Võ Thần Đơn *50 (Khóa) Võ Thần Đơn *100 (Khóa)
Long Hồn Đơn *25 (Khóa) Long Hồn Đơn *50 (Khóa)
Kinh Thân Đơn *38 (Khóa) Kinh Thân Đơn *68 (Khóa)
Tinh Tú Trận Tàng Chương *68 (Khóa) Tinh Tú Trận Tàng Chương *188 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 *1 (Khóa)  Phù Văn Thanh Long *5 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 *5 (Khóa)
 • Lưu ý: Hạn chót sử dụng gói quà đến 23:59 ngày 10/05/2018.

[Mở] Vận Tiêu X20

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 04/05/2018 đến 10/05/2018.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, phần thưởng của hoạt động vận tiêu sẽ được nhận X20.

Hoạt Động Thường Niên

[Thường Niên] Trân Bảo Cát

 • Nạp tích lũy Vàng để nhận được điểm tích lũy của Shop Trân Bảo Cát.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, điểm tích lũy Trân Bảo Cát được X1.

[Thường Niên] Tiền Trang Chi Mộng

 • Giới hạn mua sẽ được cập nhật lại.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.
 • Reset giới hạn mua.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày từ 00:02 04/05 đến 23:59 10/05/2018 theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

[Thường Niên] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6.000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho.
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Thường Niên] Vòng Quay Đỉnh Phong

Sử dụng Vàng để có thể khởi động Vòng Quay.

  • Mỗi lần quay sẽ cần 200 Vàng. Mỗi ngày có thể quay tối đa 100 lần.
  • Mỗi lần khởi động Vòng Quay nhân vật sẽ có thể nhận được 1 trong các phần thưởng thuộc tính sau:
  • Thuộc tính nhận được từ vòng quay sẽ được cộng vĩnh viễn.
Loại Phần ThưởngGiá Trị Phần Thưởng
Tấn Công 10.000.000
Phòng Thủ 10.000.000
Bạo Kích 100.000
Né Tránh 100.000
Sinh Lực 100.000.000
Nội Lực 100.000.000
Thể Lực 100.000.000
Võ Công 50
Võ Phòng 10
Chiến Văn 1% (Mỗi loại chiến văn đều được +1)

[Thường Niên] Ma Binh

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
 • Trong thời gian diễn ra Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được: Tinh Hồn Ma Binh, Tinh Hồn Ma Chủ và Ma Khí.

[Thường Niên] Tụ Bảo Bồn

 • Thấp - Cao - Siêu.
 • Hoạt động diễn ra theo phiên bản.

Sự Kiện Tuần 04/05/2018 - 10/05/2018

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top