[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V353

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V353 - Khởi Nghĩa Hoàng Kim với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 19/07/2018 đến hết ngày 25/07/2018 gồm những nội dung chính sau đây.

CHUỖI SỰ KIỆN V353 - Khởi Nghĩa Hoàng Kim (tiếp theo)

[Mới] Bảo Thạch Mới

Bảo Thạch - Hoàng Dược Sư (Tốc Đánh)

Vị trí khảm: Có thể khảm lên Trang Sức, Trang Bị Thú Cưỡi.

Cấp độ và thuộc tính:

Màu Bảo ThạchTốc Đánh
Trắng 1.000
Lục 2.000
Lam 3.000
Tím 4.000
Cam 5.000
Hồng 6.000
Đỏ 7.000
Thần 8.000
Thánh 9.000
Chí Tôn 10.000

Bảo Thạch - Đoàn Trí Hân (Thanh Long)

Vị trí khảm: Có thể khảm lên Trang Sức, Trang Bị Thú Cưỡi.

Cấp độ và thuộc tính:

Màu Bảo ThạchThanh Long Chiến
Trắng + 4%
Lục + 6%
Lam + 8%
Tím + 10%
Cam + 12%
Hồng + 14%
Đỏ + 16%
Thần + 18%
Thánh + 20%
Chí Tôn + 25%

[Mở] Đổi Thưởng Tính Năng

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể dùng các nguyên liệu tính năng để đổi Cường Hóa Chi Thần.

Nguyên liệuPhần Thưởng
10.000 Bạc Lẻ Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)
80 Hồn Boss Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)
100 Ma Thạch Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)
100 Địa Thạch Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)
100 Thần Thạch Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)
100 Nhân Thạch Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)
100 Thiên Thạch Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)
20 Thẻ Thành Chiến Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)
100 Mảnh Vân Thạch Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)
50 Mảnh Ngạo Kiếm Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)
500 Phó Bản Bảo Kim Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)
10 Lệnh Bài Liên Đấu Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)
10 Thẻ Tích Lũy Chiến Trường Cường Hóa Chi Thần*10 (Khóa)

Lưu ý: Mỗi công thức chỉ có thể đổi 10 lần tại phiên bản.

[Mở] Ngôi Sao May Mắn

Hoạt Động diễn ra trong suốt thời gian của phiên bản.

 • Đánh quái bản đồ có xác suất nhận được vật phẩm Mảnh Ghép Ngôi Sao*1 (Không Khóa).
 • Sử dụng Mảnh Ghép Ngôi Sao hoặc các nguyên liệu tính năng để đổi Ngôi Sao May Mắn.
Công ThứcPhần Thưởng
Mảnh Ghép Ngôi Sao*100 Ngôi Sao May Mắn*1 (Khóa)
Thẻ Tích Lũy Chiến Trường*1 Ngôi Sao May Mắn*1 (Khóa)
Lệnh Bài Liên Đấu*1 Ngôi Sao May Mắn*1 (Khóa)
Lệnh Bài Vận Tiêu*1 Ngôi Sao May Mắn*1 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 Ngôi Sao May Mắn*1 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 Ngôi Sao May Mắn*1 (Khóa)

Lưu ý: Mỗi công thức chỉ có thể đổi tối đa 100 lần trong phiên bản.

Ngôi Sao May Mắn
Nghiệm Đơn Siêu*1 (Khóa)
Gói Quà 100.000 Vé Vàng*1 (Khóa)
Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng 50%*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*50 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*10 (Khóa)
Âu Dương Phong - Trắng*1 (Khóa)

[Mở] Hoàng Đồ Bá Nghiệp

 • Thử nghiệm mở lại tính năng Hoàng Đồ Bá Nghiệp
 • Thời gian:
GiờNgày
19:00 đến 20:00 22/07/2018
29/07/2018
05/08/2018
12/08/2018

[Mở] Tuần Lễ Vương Giả

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
 • Nhân sĩ tích lũy 5.000 Vàng và 10.000 Vàng mỗi ngày để nhận được phần thưởng.
 • Sau khi sang ngày mới, phần thưởng sẽ không nhận lại được.
 • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.
Mốc NạpPhần Thưởng
5.000 Vàng Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*10
10.000 Vàng Kỳ trân dị phẩm

Lưu ý: Hoạt động diễn ra hằng ngày qua thời gian trên vật phẩm sẽ không được nhận lại.

[Mở] Hoạt Động Tranh Đoạt Chiến

Hoạt Động diễn ra trong suốt thời gian của phiên bản.

Thời gian:

 • Thời gian tranh đoạt điểm xếp hạng: Từ 00:01 ngày 19/07/2018 đến 23:59 ngày 24/07/2018
 • Thời gian nhận thưởng xếp hạng: Từ 00:01 ngày 25/07/2018 đến 23:59 ngày 25/07/2018

Nội Dung:

 • Đánh quái bản đồ có xác suất nhận được vật phẩm: Tranh Đoạt Lệnh*1 (Không Khóa).
 • Tích lũy 100 Vàng nhận Tranh Đoạt Lệnh*1 (Khóa). Tích lũy được tính cho 7 ngày. Tối đa có thể nhận 999 Tranh Đoạt Lệnh.
 • Khi ấn vào nút Giao Bảo Lệnh thì sẽ giao hết số bảo lệnh đang có trong túi.
 • Mỗi Tranh Đoạt Lệnh được tính 1 điểm.

Phần Thưởng:

HạngPhần Thưởng
1 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*200 (Khóa)
+
Mảnh Đỉnh Phong*2 (Khóa)
2 đến 5 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*100 (Khóa)
+
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
6 đến 10 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*50 (Khóa)
+
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Nhân vật trên 100 điểm và không nằm trong Top 10 Quà Tranh Đoạt Vui Vẻ*1 (Khóa)

Phần Thưởng:

Quà Tranh Đoạt Vui Vẻ*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Bùa Cường Hóa*1000 (Khóa)
Rượu Đào Hoa*10 (Khóa)
Tương Dương Đối Quyết*10 (Khóa)
Võ Công Đơn*100 (Khóa)
Võ Chân Khí*100 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)

[Cập Nhật] Phi Thăng Thần Bảo X1

 • X1 số Phi Thăng Thần Bảo Lệnh của các móc tích lũy trong hoạt động.
 • Sử dụng Phi Thăng Thần Bảo Lệnh để đổi thưởng tại hoạt động Trang Bị Cao Cấp - Tab Phi Thăng Sơ - Trung - Cao
MốcCập Nhật Số Lượng
1.000 1
10.000 9
20.000 10
30.000 10
45.000 15
60.000 15
75.000 15
90.000 15

[Mở] Ưu Đãi Phiên Bản

Thời gian: Hoạt Động Diễn Ra Trong 7 Ngày Sự Kiện

Điều kiện: Mỗi ngày nạp ít nhất 500 vàng. Liên tục trong vòng 7 ngày sẽ nhận được Quà Ưu Đãi Phiên Bản

Quà Ưu Đãi Phiên Bản
Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*3 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)

Lưu ý: Nếu không nạp liên tục thì hoạt động sẽ không nhận được thưởng. Xin lưu ý.

[Cập Nhật] Giới Hạn Vật Phẩm

Tên ItemHiện TạiCập Nhật
Nội Thể Đơn 999 99999
KN Đơn (Siêu) 9999 99999

Lưu ý: Hoạt động diễn ra hằng ngày qua thời gian trên vật phẩm sẽ không được nhận lại.

[Mở] Tiêu Vàng Nhận Thưởng

Thời Gian: Hoạt động diễn ra theo phiên bản.

Tham gia: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được phần thưởng khi tiêu phí trên hệ thống đủ số vàng theo từng mức thưởng.

Tiêu PhíPhần Thưởng
Tiêu phí đủ 2.000 Vàng Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng*1 (Khóa)
Tiêu phí đủ 4.000 Vàng Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng*1 (Khóa)
Tiêu phí đủ 8.000 Vàng Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng*2 (Khóa)
Tiêu phí đủ 16.000 Vàng Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng*4 (Khóa)
Tiêu phí đủ 30.000 Vàng Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng*7 (Khóa)
Tiêu phí đủ 40.000 Vàng Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng*10 (Khóa)
Tiêu phí đủ 80.000 Vàng Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng*20 (Khóa)
Tiêu phí đủ 100.000 Vàng Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng*20 (Khóa)
Tiêu phí đủ 300.000 Vàng Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng*135 (Khóa)
Tiêu phí đủ 500.000 Vàng Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng*135 (Khóa)
Tiêu phí đủ 800.000 Vàng Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng*200 (Khóa)

Mỗi công thức chỉ có thể đổi 1 lần.

Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng*1 (Khóa)
30% Bùa Cường Hóa*100 (Khóa)
30% Đá Thiên Thần*50 (Khóa)
30% Bách Thú Ấn*5 (Khóa)
8% Cường Hóa Chi Thần*2 (Khóa)
1% Hỏa Diệm Phế Thần Châu*1 (Khóa)
1% Dưỡng Thành Lệnh*1 (Khóa)

Công Thức đổi Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng:

Nguyên LiệuPhần Thưởng
8 Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)*1000 (Khóa)
15 Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng Gói Quà Võ Thần Đơn*1 (Khóa)
40 Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng Mảnh Đỉnh Phong*9 (Khóa)
65 Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng Thất Kiếm Hạ Sơn*1 (Khóa)
200 Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng Chí Tôn Thiên Hạ *1 (Khóa)
300 Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng Bất Tử Thuật*1 (Khóa)
500 Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng Đá Tăng Bát Cực Quy Nguyên – Hộ Thân Phù*1 (Khóa)
 • Mỗi công thức có thể đổi 3 lần mỗi phiên bản.
 • Các trường hợp đổi nhầm công thức tại hoạt động này sẽ không được hỗ trợ.

Lưu Ý: Hạn chót sử dụng Quà Tiêu Vàng Nhận Thường là 23:59 ngày 25/07/2018.

Hoạt Động Thường Niên

[Thường Niên] - Boss Tiêu Tinh - Ma Ưng

Nội Dung:

 • Hoạt động diễn ra từ 19:00 ngày 19/07 đến 23:59 ngày 25/07/2018.
 • Mỗi ngày, Boss xuất hiện 1 lần, duy nhất tại Kênh 2
 • Sau 23:59 mỗi ngày, nếu không bị hạ gục - Boss sẽ tự động biến mất.


Boss Tiểu Tinh - Địa điểm xuất hiện: Tọa độ (160:22) bản đồ Bạch Đà


Boss Ma Ưng - Địa điểm xuất hiện: Tọa độ (149:10) bản đồ Bạch Đà

 • Sinh lực của BOSS: 20.000.000.000.
 • Mỗi đòn đánh của Nhân sĩ sẽ làm Boss tổn thất tối đa 10.000 điểm sinh lực.
 • Boss có 100% hiệu ứng phản đòn 100% sát thương.
 • Boss có khả năng đánh trả, mỗi đòn đánh của Boss 100% hạ gục nhân vật trúng phải.
 • Boss kháng 100% hiệu ứng kỹ năng của chiêu thức: Điểm Huyệt Tiệt Mạch + Đại Kim Cang Lực.
 • Chỉ có Nhân vật đánh bại Boss mới nhận được phần thưởng. Phần thưởng được nhận thẳng vào hành lý của người đánh bại Boss chứ không rơi ra ngoài.

Phần Thưởng:

 • Nhân sĩ hạ gục Boss sẽ nhận được Thẻ Đổi Thưởng Boss Tinh Anh *5 (Không Khóa).

[Thường Niên] Phi Thăng Cảnh Giới

 • Quí Nhân Sĩ tham gia hoạt động để nhận các vật phẩm đổi thưởng.
 • Reset giới hạn đổi thưởng.

[Thường Niên] Tụ Bảo Bồn

 • Mở Tụ Bảo Bồn Thấp - Cao - Đỉnh

[Thường Niên] Tiền Trang Chi Mộng

 • Giới hạn mua sẽ được cập nhật lại.
 • Sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các vật phẩm tại hoạt động.
 • Reset giới hạn mua.

[Thường Niên] Ưu Đãi Vé Vàng

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày từ 00:02 ngày 19/07 đến 23:59 ngày 25/07/2018 theo phiên bản.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

[Thường Niên] Vòng Quay May Mắn

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để tham gia quay thưởng tại giao diện.
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 6.000 Vàng/Vé Vàng và không tính tiêu phí.
 • Mỗi lần quay nhận được 300 Vàng Kho.
 • Lưu Ý: Số vàng kho sẽ được làm mới về 0 sau mỗi lần nhận ưu đãi vàng kho.

[Thường Niên] Vòng Quay Đỉnh Phong

Sử dụng Vàng để có thể khởi động Vòng Quay.

 • Mỗi lần quay sẽ cần 200 Vàng. Mỗi ngày có thể quay tối đa 100 lần.
 • Mỗi lần khởi động Vòng Quay nhân vật sẽ có thể nhận được 1 trong các phần thưởng thuộc tính sau:
 • Thuộc tính nhận được từ vòng quay sẽ được cộng vĩnh viễn.
Loại Phần ThưởngGiá Trị Phần Thưởng
Tấn Công 10.000.000
Phòng Thủ 10.000.000
Bạo Kích 100.000
Né Tránh 100.000
Sinh Lực 100.000.000
Nội Lực 100.000.000
Thể Lực 100.000.000
Võ Công 50
Võ Phòng 10
Chiến Văn 1% (Mỗi loại chiến văn đều được +1)

Sự Kiện Tuần 19/07/2018 - 25/07/2018

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top