02/03 - Khai mở máy chủ Phá Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Chào đón tháng 3 về, máy chủ Phá Long sẽ chính thức khai mở cùng những sự kiện đặc biệt để tôn vinh ngày dành cho một nửa của thế giới.

KHAI MỞ MÁY CHỦ PHÁ LONG
9h ngày 02/03/2012

Chú ý: Các nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 5 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Phá Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm với hàng loạt chuỗi sự kiện hấp dẫn cuối tuần.

Top