02/06: Khai mở máy chủ Băng Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiếp tục chào đón những thay đổi mới trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng, Bổn Minh chủ sẽ khai mở máy chủ mới Băng Long vào lúc 9h ngày 02/06/2012.

KHAI MỞ MÁY CHỦ BĂNG LONG (118)
9h ngày 02/06/2012

Chú ý: Để tạo điều kiện cho các nhân sĩ tham gia tại các máy chủ mới có thể hòa mình vào các sự kiện hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng, bắt đầu từ ngày 02/06/2012, các nhân sĩ tại các máy chủ mới khai mở sẽ không thể nạp thẻ trong 3 ngày đầu tiên .

Với máy chủ mới Băng Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top