03:00 - 03/11 Bảo trì dịch vụ Payment

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Nhằm nâng cấp hệ thống, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ dịch vụ của Payment trong thời gian ngắn.

  • Thời gian: 03:00 đến 03:20 ngày 03/11/2015.

Ảnh hưởng trong thời gian bảo trì

- Tất cả các game đều không nạpkhông đổi được ZingXu (kể cả chức năng nạp thẻ trực tiếp cho game), nhưng vẫn sử dụng tiền trong game để mua đồ trên shop.

- Tất cả các đại lý eSale đều không muakhông bán ZingXu được.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý Nhân Sĩ vì sự bất tiện này.

BĐH Võ Lâm Chi Mộng

Top