04/02: Bảo trì đột xuất máy chủ Hy Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ, BĐH game Võ Lâm Chi Mộng quyết định bảo trì đột xuất máy chủ Hy Long từ 12h ngày 04/02/2012.

Thời gian bảo trì: dự kiến trong vòng 30 phút

Sau thời gian này, Quý nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top