04/02: Máy chủ Tài Long khai mở

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Máy chủ Tài Long sẽ ra mắt cùng sự kiện chào đón tính năng mới: Hệ thống đan điền.

KHAI MỞ MÁY CHỦ TÀI LONG
9h ngày 04/02/2012

Chú ý: Các nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 5 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Tài Long, Quý nhân sĩ sẽ có thêm vùng đất mới để rèn luyện tuyệt học thượng thừa trong tiểu thuyết Kim Dung và tham gia sự kiện Đan điền xuất thế.

Top