04/06: Bảo trì định kỳ một số máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ tại các máy chủ, Bổn Minh chủ sẽ bảo trì định kỳ các cụm máy trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 0h đến 00h40 ngày 04/06/2012

Trong đợt bảo trì này, Bổn Minh chủ sẽ không bảo trì máy chủ Thục Long, Đình LongLam Long.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top