05/06: Bảo trì diễn đàn VLCM

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên BQT sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ diễn đàn VNG trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì diễn đàn: từ 9h sáng đến 15h ngày 05/06/2012

Sau thời gian bảo trì, diễn đàn sẽ cập nhật:

  • Thay đổi toàn bộ giao diện của diễn đàn
  • Mở chức năng Music gif

Trong thời gian bảo trì, thành viên tạm thời sẽ không thể truy cập vào diễn đàn VNG. Sau thời gian trên, diễn đàn sẽ hoạt động trở lại để phục vụ cho nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên.

Nay kính báo,

Top