06/02: Bảo trì tất cả các máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ tại các máy chủ, Bổn Minh chủ sẽ bảo trì tất cả các cụm máy trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: từ 00h00 đến 00h30 ngày 06/02/2012

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top