06/04: Bảo trì cập nhật sự kiện Đối Ẩm Ngâm Thơ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ngay sau đợt bảo trì ngắn từ 0h đến 0h30 ngày 06/05/2012, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ đón chào sự kiện hấp dẫn với nhiều thay đổi từ phần thưởng của Kim Bài.

Sự kiện Đối Ẩm Ngâm Thơ
Diễn ra từ ngày 06/04/2012 đến ngày 12/04/2012

Trăng sáng tỏ một vùng Tương Dương, cùng bằng hữu tương phùng đối ẩm ngâm thơ ngắm hoa thưởng nguyệt, âu cũng là ước mơ của những anh hùng rong ruổi trên bước đường gió bụi.

Top