06/04: Sáp nhập các cụm máy 31-40

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho hàng loạt các tính năng mới sẽ xuất hiện trong những ngày sắp tới, Bổn Minh chủ sẽ sáp nhập một số máy chủ trong cụm 31 - 40.

Thời gian sáp nhập: Từ 22h đến 24h ngày 06/04/2012.

Danh sách các máy chủ sáp nhập ngày 06/04/2012
Máy chủ 1 Máy chủ 2

Ngay sau thời gian sáp nhập, tất cả các nhân sĩ tại các máy chủ có tên trong danh sách sáp nhập sẽ được nhân đôi kinh nghiệm từ 0h đến 23h59 ngày 07/04/201.

Việc sáp nhập này không ảnh hưởng đến nhân vật của các nhân sĩ. Nhân sĩ ở máy chủ Lôi Long vẫn có thể đăng nhập vào máy chủ Lôi Long như trước đây. Cũng tương tự với các nhân sĩ ở các máy chủ khác. Thay đổi lớn nhất của việc sáp nhập đó là tên hiển thị của nhân vật. Tất cả các nhân sĩ ở các máy chủ sau sáp nhập sẽ có thêm số thứ tự của máy chủ ở phía sau tên nhân vật. Ví dụ:

Máy chủ Tên cũ Tên mới sau sáp nhập
[31] Lôi Long LăngLăng LăngLăng[31S.]
[33] Mộng Long LăngLăng LăngLăng[33S.]
[35] Quý Long LăngLăng LăngLăng[35S.]
[37] Trúc Long LăngLăng LăngLăng[37S.]
[39] Thành Long LăngLăng LăngLăng[39S.]
[32] Trường Long LăngLăng LăngLăng[32S.]
[34] Phúc Long LăngLăng LăngLăng[34S.]
[36] Hưng Long LăngLăng LăngLăng[36S.]
[38] Chân Long LăngLăng LăngLăng[38S.]
[41] Châu Long LăngLăng LăngLăng[41S.]

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top