07:00 - 21/11 Bảo trì đường dây Hotline

Q
uý Khách Hàng thân mến,

Ban Điều Hành thông báo đến các Khách Hàng về việc Bảo trì đường dây Hotline, lịch trình dự kiến như sau:

Thời GianCác Dịch VụNội DungLưu ý
Từ 07:00 ngày 21/11 đến 07:00 sáng ngày 23/11
  • Đường dây Hotline
  • Kênh hỗ trợ Cctalk
Bảo trì Trong thời gian kể trên, các kênh hỗ trợ sau vẫn hoạt động bình thường:

Rất mong các Khách Hàng thông cảm về sự gián đoạn trên.

Ban Điều Hành xin thông báo để Khách Hàng kip thời cập nhật.

Nay kính báo,

Top