08:00 - 05/08/2016 Chào Đón [693] Điển Lâm

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Triều đình nhà Tống bố cáo thiên hạ, ban lệnh gửi anh hùng thiếp đến các Bang hội hùng mạnh trong võ lâm để chuẩn bị tiến hành một đại hội Vương Giả Chi Bang. Mục đích là tìm ra ngôi vị Bang hội minh chủ có thể lãnh đạo quần hùng đồng lòng cùng nhau chống quân Mông.

Nay Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng sẽ mở thêm máy chủ mới ĐIỂN LÂM.

KHAI MỞ MÁY CHỦ ĐIỂN LÂM (693)
08h00 Thứ Sáu- Ngày 05/08/2016

Phần Thưởng 7 Ngày Đăng Nhập

Đua Top Truyền Nhân Ngũ Tuyệt 7 Ngày - 14 Ngày (chi tiết)

Đua Top 15 Ngày - Phong Lôi Thú

  • Top 1 lực chiến ngày thứ 15 sẽ nhận được phần thưởng sau:
    • 3200 Phong Lôi Đơn
    • 01 Huyết Thú Hắc Hổ
    • 2000 Hộp Kinh Nghiệm Cao

Với máy chủ mới ĐIỂN LÂM, chúc Quý nhân sĩ giây phút vui vẻ khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

BĐH Võ Lâm Chi Mộng,

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Máy Chủ Mới

Top