08:00 - 25/11/2016 Chào Đón [729] Kinh Lâm

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Triều đình nhà Tống bố cáo thiên hạ, ban lệnh gửi anh hùng thiếp đến các Bang hội hùng mạnh trong võ lâm để chuẩn bị tiến hành một đại hội Vương Giả Chi Bang. Mục đích là tìm ra ngôi vị Bang hội minh chủ có thể lãnh đạo quần hùng đồng lòng cùng nhau chống quân Mông.

Nay Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng sẽ mở thêm máy chủ mới KINH LÂM.

KHAI MỞ MÁY CHỦ KINH LÂM (729)
08h00 Thứ Sáu - Ngày 25/11/2016

Phần Thưởng 7 Ngày Đăng Nhập

Đua Top Truyền Nhân Ngũ Tuyệt 7 Ngày - 14 Ngày (chi tiết)

Đua Top 15 Ngày - Đỉnh Phong Thú

  • Top 1 lực chiến ngày thứ 15 sẽ nhận được phần thưởng sau:
    • 9 Mảnh Đỉnh Phong Thú (Khóa)

Với máy chủ mới KINH LÂM, chúc Quý Nhân sĩ giây phút vui vẻ khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

BĐH Võ Lâm Chi Mộng,

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Máy Chủ Mới

Top