08/04: Khai mở máy chủ thứ 104

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Chào đón máy chủ thứ 104 của thế giới Võ Lâm Chi Mộng trong ngày cuối tuần của tháng 4.

KHAI MỞ MÁY CHỦ DIỆT LONG [104]
9h ngày 08/04/2012

Chú ý: Các nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 5 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Diệt Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top