08h30 - 27/07: Chào đón máy chủ Tây Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng tiếp tục chào đón sự xuất hiện của máy chủ mới Tây Long. Hoạt động Tân Thủ Võ Lâm vẫn song hành cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ TÂY LONG (132)
08h30 ngày 27/07/2012

Chú ý: Các nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 3 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Tây Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top