09h00 - 17/08: Chào đón máy chủ Giáng Long

Closed Beta

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng mở máy chủ mới Giáng Long nhằm chào đón Sự Kiện Giáng Long Tái Thế cùng các nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng.

KHAI MỞ MÁY CHỦ GIÁNG LONG (139)
09h00 ngày 17/08/2012

Chú ý: Các nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 3 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Giáng Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top