09h00 ngày 15.12 - Chào đón máy chủ Hải Điêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ mở máy chủ mới Hải Điêu nhằm chào đón sự kiện Tẩy Tủy Kinh - Phiên bản thứ 61.

KHAI MỞ MÁY CHỦ HẢI ĐIÊU (174)
09h00 ngày 15/12/2012

Chú ý: Sau 12h00 trưa cùng ngày, các nhân sĩ mới có thể nạp thẻ ở máy chủ này.

Với máy chủ mới HẢI ĐIÊU, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top