10/06: Bảo trì tất cả các cụm máy

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ tại các máy chủ, Bổn Minh chủ sẽ bảo trì định kỳ các cụm máy theo lịch như sau:

Lịch bảo trì các máy chủ ngày 10/06/2012
Thời gian Máy chủ
Từ 3h00 đến 5h40
44-Du Long
45-Tầm Long
46- Cổ Long
47- Bảo Long
48- Càn Long
49-Hải Long
50-Huyền Long
51- Hàn Long
Từ 5h00 đến 5h40 Các máy chủ còn lại

Chú ý: Trong thời gian bảo trì, tất cả các nhân sĩ không thể nạp thẻ.

Nay kính báo,

Top