10h ngày 22/06: Khai mở máy chủ Kỳ Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng tiếp tục chào đón sự xuất hiện của máy chủ Kỳ Long.

KHAI MỞ MÁY CHỦ KỲ LONG (121)
10h ngày 22/06/2012

Chú ý: Các nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 3 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Kỳ Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top