10h30: Bảo trì đột xuất trang khuyến mãi

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng và tham gia sự kiện khuyến mãi Lì xì trao tay của Quý nhân sĩ tại các máy chủ, Bổn Minh chủ sẽ bảo trì trang khuyến mãi trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: từ 10h30 đến 12h00 ngày 18/01/2012

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia nhận Lì xì trao tay từ thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top