11/03: Bảo trì Tổng Đài và Nghênh Khách Đường Hà Nội, Đà Nẵng

N
ghênh Khách Đường cáo thị,

Nhằm bảo trì hệ thống và mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho quý nhân sĩ, Ban Điều Hành xin thông báo về việc bảo trì cho Tổng Đài 1900561558 và NGHÊNH KHÁCH ĐƯỜNG Hà Nội, Đà Nẵng trong tuần này (11/03 – 17/03). Cụ thể như sau:

 • Bảo trì nghênh khách đường Hà Nội, Đà Nẵng và các trạm thông tin miền Bắc:
 • Dịch vụ Thời gian bảo trì từ Hoạt động trở lại

  - Tất cả Nghênh Khách Đường

  - Tất cả trạm thông tin trên cả nước

  12h ngày 08/03/2013  8h sáng ngày 11/03/2013

  - Nghênh Khách Đường Hà Nội

  - Nghênh Khách Đường Đà Nẵng

  - Các Trạm Thông Tin miền Bắc

   Thứ 4 ngày 13/3/2013  8h sáng ngày 18/3/2013

  Lưu ý

  • Trong thời gian kể trên, các kênh hỗ trợ sau vẫn hoạt động bình thường:
   • Hỗ trợ trực tuyến: hotro.zing.vn.
   • Tổng đài 1900 561 558.

 • Bảo trì tổng đài 1900561558
 • Dịch vụ Thời gian bảo trì từ Hoạt động trở lại

  - Tổng đài hỗ trợ Võ lâm truyền kỳ 2

  - Tổng đài hỗ trợ Zing Play

  - Tổng đài hỗ trợ Ngọa Long

   - Tổng đài hỗ trợ Ủn Ỉn

  - Tổng đài hỗ trợ Cấm Giới

   - Tổng đài hỗ trợ Chip & Zin

   - Tổng đài hỗ trợ CSM Talk

  23h thứ 2 ngày 11/03/2013  7h chủ nhật ngày 17/03/2013

   - Tổng đài hỗ trợ Kiếm Thế

   - Tổng đài hỗ trợ Võ Lâm Chi Mộng

   - Tổng đài hỗ trợ Kiếm Tiên

   - Tổng đài hỗ trợ Zing Speed

   - Tổng đài hỗ trợ My Farm, My Fish, My Play


Lưu ý

 • Trong thời gian kể trên, các kênh hỗ trợ sau vẫn hoạt động bình thường:
  • Hỗ trợ trực tuyến: hotro.zing.vn.
  • Nghênh Khách Đường TP Hồ Chí Minh.
  • Các trạm thông tin hỗ trợ miền Nam

Rất mong quý nhân sĩ thông cảm về sự gián đoạn trên. Nay Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin.

Top