11h: Chào đón máy chủ Hàng Long - Mãnh Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiếp tục mang đến cho Quý nhân sĩ một thế giới Võ Lâm Chi Mộng hấp dẫn, đúng 11h ngày 03/11/2011, hai máy chủ mới sẽ được khai mở.

CHÀO ĐÓN MÁY CHỦ HÀNG LONG VÀ MÃNH LONG
11h ngày 3/11/2011

Với hai máy chủ mới, bước đường du hiệp của Quý nhân sĩ sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn. Hãy nhấn vào đây để lập tức trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng.

Top