11h: Chào đón máy chủ mới Thạch Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả các nhân sĩ gần xa và tạo điều kiện cho nhân sĩ có thể thoải mái trên bước đường du hiệp, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ khai mở thêm máy chủ mới.

CHÀO ĐÓN MÁY CHỦ THẠCH LONG
11h ngày 2/11/2011

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng chào đón Quý nhân sĩ tại máy chủ mới Thạch Long. Hãy nhấn vào đây để lập tức trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng.

Top