11h: Máy chủ Hàn Long khai mở

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiếp tục mang đến cho Quý nhân sĩ không gian thoải mái trên bước đường du hiệp, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ khai mở thêm máy chủ mới.

CHÀO ĐÓN MÁY CHỦ HÀN LONG
11h ngày 10/12/2011

Chú ý: Tại máy chủ Hàn Long, nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 5 ngày đầu tiên khai mở

Chúc Quý nhân sĩ thoải mái trên bước đường du hiệp tại thế giới Võ Lâm Chi Mộng với việc tìm kiếm lịch sử thành Tương Dương cùng sự kiện Tương Dương Chi Bảo.

Top