[123pay] Thêm 1 ngày vàng nhận quà từ ATM

Closed Beta
Thêm một “Ngày Vàng” để nhận quà từ VLCM

Đ

ể tạo điều kiện cho tất cả nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng có thể có thêm thời gian và cơ hội tham gia nhận quà từ chương trình “Ngày Vàng” (Xem thêm), BĐH quyết định kéo dài thêm 1 ngày chương trình.

Thời gian

Từ 00 giờ ngày 07/09/2012 đến 23giờ 59 phút 59 giây 07/09/2012

Đối tượng

Dành cho tất cả nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng nạp vàng trực tiếp trong game qua hình thức ATM.

Chú ý:

  • Giảm ngay 10% khi nạp Vàng trực tiếp trong game qua hình thức ATM.
  • Nhanh tay để sở hữu cơ hội nhận quà nóng bỏng tay từ Võ Lâm Chi Mộng !

Top