13/01: Bảo trì cập nhật sự kiện

Khi những cánh đào rơi lả tả giữa tầng không, một mùa xuân bình an đang đến. Trong sắc xuân đang tràn ngập khắp Tương Dương, nhân sĩ võ lâm tiếp tục hòa vào ngày hội mới.

Sự kiện Hoa đào ngày xuân sẽ khai mở ngay sau bảo trì ngắn từ 0h đến 0h30phút ngày 13/01/2012.

Sau thời gian này, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ rộn ràng chào đón mùa xuân cùng chuỗi sự kiện Hoa đào ngày xuân. Chúc Quý nhân sĩ võ lâm có một mùa xuân đại cát.

Top