13/05: Chào đón máy chủ Trọng Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiếp tục chào đón những thay đổi mới trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng, Bổn Minh chủ sẽ khai mở máy chủ mới Trọng Long vào lúc 10h ngày 13/05/2012.

KHAI MỞ MÁY CHỦ TRỌNG LONG (113)
11h ngày 11/05/2012

Chú ý: Các nhân sĩ sẽ không thể nạp thẻ trong 5 ngày đầu tiên khai mở.

Với máy chủ mới Trọng Long, chúc Quý nhân sĩ giây phút thoải mái khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Top