13h: Khai mở máy chủ Tàng Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiếp tục đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả các nhân sĩ gần xa và tạo điều kiện cho nhân sĩ có thể thoải mái trên bước đường du hiệp, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ khai mở thêm máy chủ mới.

CHÀO ĐÓN MÁY CHỦ TÀNG LONG
13h ngày 05/11/2011

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng chào đón Quý nhân sĩ tại máy chủ mới Tàng Long. Hãy nhấn vào đây để lập tức trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng và tham gia vào chuỗi sự kiện hấp dẫn Võ Lâm Chi Lộ.

Top