13h: Máy chủ Hoàng Long - Thiết Long khai mở

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả các nhân sĩ gần xa và tạo điều kiện cho nhân sĩ có thể thoải mái trên bước đường du hiệp, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ khai mở thêm 2 cụm máy chủ mới.

CHÀO ĐÓN MÁY CHỦ HOÀNG LONG VÀ THIẾT LONG
13h ngày 1/11/2011

Với sự khai mở của hai cụm máy chủ mới, hy vọng bước đường khám phá thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ sẽ thuận lợi hơn. Hãy nhấn vào đây để lập tức trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng.

Top