14/06: Bảo trì các máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng hình ảnh khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của các nhân sĩ gần xa, Bổn Minh chủ sẽ tiến hành bảo trì các cụm máy.

  • Thời gian bảo trì: từ 1h đến 1h45 ngày 14/06/2012
  • Ảnh hưởng:
    • Không thể di chuyển giữa các bản đồ
    • Không thể đăng nhập vào game

Ngay sau thời gian này, nhân sĩ sẽ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng, chuẩn bị cho cuộc tỷ võ lôi đài đầu tiên để tìm ra Võ Lâm Minh Chủ.

Nay kính báo,

Top