14h: Chào đón máy chủ Xích Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả các nhân sĩ gần xa, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ tiếp tục khai mở thêm máy chủ mới vào 14h chiều nay.

CHÀO ĐÓN MÁY CHỦ XÍCH LONG
14h ngày 08/11/2011

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng chào đón Quý nhân sĩ tại máy chủ mới Xích Long. Hãy nhấn vào đây để lập tức trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng và tham gia vào chuỗi sự kiện hấp dẫn Võ Lâm Chi Lộ.

Top